Shinrin Yoku, Botaniska trädgård, Göteborg, Västra Göta Län