Lyckliga föräldrar är lika med lyckliga barn

10 löften från dig till ditt barn.

Jag tar väl hand om mig så att jag kan ta hand om dig.

Jag älskar mig själv, jag ger dig min kärlek, jag tar emot din kärlek.

Jag är en förebild för dig genom att följa mitt hjärta och vara snäll mot mig själv.

Jag visar dig mina känslor, även de negativa, för det är en del av livet.

Jag är inte perfekt. Du behöver inte vara perfekt.

Jag ser på mig själv och dig med kärleksfulla ögon.

Jag förlåter mig själv om jag gör misstag. Jag förlåter dig om du gör misstag.

Jag ger dig säkerhet och skydd när du söker min närhet. 

Jag låter dig ha dina egna erfarenheter och litar på din själs visdom. 

Vi är båda här på jorden för att lära oss. Jag tackar dig för att jag kan lära av dig.