Coaching

Du väljer vilken variant av konsultation du önskar. Längst ner på sidan finns all praktiska information.

Återhämtning, Stresshantering, Utmatt​​​​ning

  • I form av enskild naturterapi. Vi vistas tillsammans i skogen och hittar rätt strategi för dig för att sakta ner och för att öppna upp så att du landar i en närvaro som är lugnande och läkande.Bokbar i Tollered, Göteborg eller Alingsås.
  • Friskvårdrådgivning via telefon. Vi samtalar om dina negativa vanor samt att vi hittar strategier för din stresshantering som du utför själv.

Jag är i frid

Under en sittning arbetar vi i första steget med att transformera någonting som du inte är i frid med. Det kan vara en upplevelse, situation eller personer/familjen. Andra steget är att öka din fridsenergi för att skapa en påtaglig förändring i din vardag.

Jag är lycklig

Du kan boka två varianter. Välj den som tilltalar dig mest.

  • Det finns 7 nycklar till ett lyckligt liv. Tillsammans tittar vi på dom nycklar som är väsentliga för dig just nu och vad du behöver göra för att integrera dom i ditt liv.
  • Lyckan kommer inifrån. För att kunna vara till freds och lycklig behöver du komma i kontakt med din inre kraftkälla. Tillsammans jobbar vi på att återansluta dig till glädjen som är ditt naturliga tillstånd.

Praktisk information

Konsultationens längd är 45 till 60 minuter. Jag rekommenderar att frigöra 1 ½ timme så att du har tid för dig själv efter en intensiv sittning. Nya uppleveser integrerar sig bäst när man vilar lite efteråt.

Pris: 1200 kr / konsultation

Möte: Via telefon/online eller i min mottagning i Tollered.

Tider: Jag har några förmiddags-, eftermiddags- och kvällstider varje vecka. Kontakta mig via mejl så får du information om dom närmaste lediga tider.

Frågor: kontakta mig, info@lalindbladh.com