Shinrin Yoku, Naturterapi i Göteborg, Västra Göta Län